Moj prijedlog

Do 250 znakova!
(Ulica, kućni broj, poštanski broj, grad, država)
U obliku: +385 51…
U obliku: +385 98…

MOJ PRIJEDLOG